23.9.10

Tule osale!

Zoege von Manteuffeli nimeline Sihtasutus
koostöös Harmi Põhikooliga
korraldavad

laupäeval, 27.novembril algusega kell 13.00

Mõisaajaloopäeva Uue-Harmi mõisas

Habaja piirkonna elanikele
ja
teistele huvilistele

Päevakavas on tutvustada Zoege von Manteuffeli Sihtasutust ja selle eesmärke.
Ajalooarhiivi arhivaar Tiiu Oja räägib mõisate osast kohaliku elu mõjutamisel.
Juhan Soomets õpetab restaureerima.
Mare Kivistik teeb ülevaate Harmi Põhikooli osalemisest projektis "Unustatud mõisad".

Ajaloopäeva algus on 13.00 ja orienteeruv lõpp 16.00

Kuulajad saavad kohapeal kuuldu põhjal täita temaatilist ristsõna.
Väljas on õpilastööde näitus teemadel "Harmi mõisa park 2020" ja "Harmi mõisa siseruum 2020".


"Fotojaht 2010"
Alustame koduloolise materjali kogumist!
Pildista seda, mis väärib talletamist järgmistele põlvedele.
Eriti on oodatud fotod taludest, mis omal ajal on olnud seotud lähikonnas olevate mõisatega.
Foto tuleb esitada paberil või elektrooniliselt M.Kivistiku kätte (Harmi koolis).
Materjal peab olema varustatud foto autori/omaniku andmetega ja
pildil kajastatu infoga (talu nimi, eseme nimetus ja omanik vms).
Pildid võib saata ka aadressil neuharm@gmail.com.


20.7.10

Tahame, et Harmi mõisamaja hea välja näeks!

Tahame, et Harmi mõisamaja näeks hea välja nii seest kui väljast. Oleme võtnud ülesandeks koguda raha annetuste abil omaosaluse katmiseks projektitaotluse esitamisel.

Kui Teil on soovi osaleda Harmi mõisa taaselustamisel, siis oleksime väga tänulikud Teie annetuse üle

Zoege von Manteuffeli nimeline SA

arveldusarve 221047242927

Mõisaajaloopäev Uue-Harmi mõisas

EELTEADE:

Zoege von Manteuffeli nimeline SA korraldab novembri lõpus infopäeva “Mõisaajaloopäev Uue-Harmi mõisas”, mille eesmärgiks on kogukonna liikmete teadlikkuse tõstmine kohaliku kultuuripärandi hoidmisel ja säilitamisel. Esinema on palutud antud valdkonna asjatundja Ajalooarhiivist.

Üritus toimub Uue-Harmi mõisas (Harmi Põhikool). Osalema on oodatud kõik kogukonnaliikmed ja teised ajaloohuvilised.

Jälgige infot valla lehes ja sihtasutuse kodulehel http://neuharm.blogspot.com/.

19.6.10

Alustame algusest

Zoege von Manteuffeli nimeline Sihtasutus
Loodud: 15.septembril 2009 aastal

Sihtasutuse eesmärgid on:
*kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine
*heategevuse eesmärgil sihtotstarbeliste vahendite kasutamise korraldamise kaudu
tingimuste loomine Harmi Põhikooli õpilaste edukaks arenguks
*kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamisele kaasaaitamine
*keskkonnahariduse ja -teadlikkuse edendamine kogukonnas
1.4 Sihtasutus võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi
saavutamiseks.
1.5 Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.

Asutajad: Tiina Steinberg, Sirje Kautsaar
Nõukoja liikmed: Monika Mikiver, Arno Kannike