19.6.10

Alustame algusest

Zoege von Manteuffeli nimeline Sihtasutus
Loodud: 15.septembril 2009 aastal

Sihtasutuse eesmärgid on:
*kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine
*heategevuse eesmärgil sihtotstarbeliste vahendite kasutamise korraldamise kaudu
tingimuste loomine Harmi Põhikooli õpilaste edukaks arenguks
*kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamisele kaasaaitamine
*keskkonnahariduse ja -teadlikkuse edendamine kogukonnas
1.4 Sihtasutus võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi
saavutamiseks.
1.5 Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.

Asutajad: Tiina Steinberg, Sirje Kautsaar
Nõukoja liikmed: Monika Mikiver, Arno Kannike