23.9.10

Tule osale!

Zoege von Manteuffeli nimeline Sihtasutus
koostöös Harmi Põhikooliga
korraldavad

laupäeval, 27.novembril algusega kell 13.00

Mõisaajaloopäeva Uue-Harmi mõisas

Habaja piirkonna elanikele
ja
teistele huvilistele

Päevakavas on tutvustada Zoege von Manteuffeli Sihtasutust ja selle eesmärke.
Ajalooarhiivi arhivaar Tiiu Oja räägib mõisate osast kohaliku elu mõjutamisel.
Juhan Soomets õpetab restaureerima.
Mare Kivistik teeb ülevaate Harmi Põhikooli osalemisest projektis "Unustatud mõisad".

Ajaloopäeva algus on 13.00 ja orienteeruv lõpp 16.00

Kuulajad saavad kohapeal kuuldu põhjal täita temaatilist ristsõna.
Väljas on õpilastööde näitus teemadel "Harmi mõisa park 2020" ja "Harmi mõisa siseruum 2020".


"Fotojaht 2010"
Alustame koduloolise materjali kogumist!
Pildista seda, mis väärib talletamist järgmistele põlvedele.
Eriti on oodatud fotod taludest, mis omal ajal on olnud seotud lähikonnas olevate mõisatega.
Foto tuleb esitada paberil või elektrooniliselt M.Kivistiku kätte (Harmi koolis).
Materjal peab olema varustatud foto autori/omaniku andmetega ja
pildil kajastatu infoga (talu nimi, eseme nimetus ja omanik vms).
Pildid võib saata ka aadressil neuharm@gmail.com.