15.4.11

Sihtasutus esitas uue KOP taotluse

SA esitas uue toatluse Kohaliku Omaalgatuse Programmist rahaliste vahendite saamiseks trükise "Harmi ajaloo vihik 2" väljaandmiseks. Projekti kogueelarve on 309 eurot, millest KOPi toetus katab 27 eurot ja omaosalus on 34 eurot. Jääme taotluse rahuldamise vastuse ootele.... http://www.eas.ee/