24.6.11

"Harmi ajaloovihik 2" koostamine

Kevadel esitatud taotlus Kohaliku Omaalgatuse Programmi ajaloovihiku väljaandmiseks sai positiivse vastuse. On alanud tööd vihiku koostamiseks ja seejärel trükkimiseks.
Taotlus esitati kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamise sh kodu-uurimuslike materjalide koostamise ja avaldamise kategoorias. Eesmärgiks on kogukonna liikmete teadlikkuse tõstmine kohaliku kultuuripärandi hoidmisel, säilitamisel ja avaldamisel, piirkonnas asuvate erinevate huvigruppide vahel koostöö algatamine, mida sellise vihiku väljaandmise eeltööna oli väga vajalik.
Eelnevalt viidi läbi Mõisaajaloopäev Uue-Harmi mõisas 2010.a. novembris, mille raames koguti nii foto- kui ka tekstimaterjali. Ajalooarhiiv on ära teinud tänuväärse töö Harmi mõisa uurimises. Nüüd on soov olemasolevad materjalid ühendada üheks vihikuks, mida saavad omale soetada ajaloohuvilised. Kaastööd tegid Harmi Põhikooli õpilased, siis kool saab oma osa valminud vihikutest, mida siis saab kasutada erinevates õppetundides lisamaterjalina.
Ajaloovihiku juhtimise ja elluviimise eest vastutab Zoege von Manteuffeli nim Sihtasutus, projektijuhiks on Sirje Kautsaar.
Lepingute allakirjutamine on käsil, vihiku kujundab Harmi Põhikooli kunstiõpetaja Juhan Soomets, kellega läbirääkimised juba käivad. Järgmistel mõisapäevadel, 9.ja 10. juulil, näeme vihikut juba ilmselt müügis.

Ajaloovihiku väljaandmist  toetavad Kohaliku Omaalgatuse Programmi Harjumaa osakond ning Zoege von Manteuffeli nimeline Sihtasutus.

Järgmised mõisapäevad 9. ja 10.juulil

Harmi mõis ootab taas külalisi.

Laupäeval, 09.07 kell 13.20
Barokkmuusika kontsert
Vanamuusika ansambli
„Tallinn Baroque“ esituses

Pühapäeval, 10.juulil kell 12.20
mõisakontserdi raames
kammermuusika kontsert
Palm-duo esituses.

5.6.11

Külastusmäng Unustatud Mõisad 2011


Laupäeval, 11. juunil Uue- Harmis

Igal täistunnil giidiga jalutuskäik, töötoad, kohvik, mõisakook.


Elav muusika!

10.30 Kammermuusika seltsi liikme Kadri-Ann Sumera kontsert „Lapi Joiud“

12.30 Harmi õpilaste kontsert


4.6.11

Kohaliku Omaalgatuse Programm toetas projekti.

2011. a kevadvoorus esitati Harjumaal kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 171 projektitaotlust toetuste kogusummas 225 373 eurot, millest rahastust leidis maa- ja linnapiirkonnas kokku 100 taotlust kogusummas 129 378 eurot.

Harju maavanema 30.05.2011 korraldusega nr 1152-k rahastatakse Zoege von Manteuffeli nim SA poolt esitatud projektitaotlus "Harmi ajaloo vihik 2" taotluse eelarves toodud mahus.