28.10.12

Esitasime projektitaotluse KOP sügisvooru

Sihtasutus on esitanud Kohaliku Omaalgatuse Programmi sügisvooru projektitaotluse Harmi kooli õpetaja - maa sool alates 20.sajandi algusest” trükise väljaandmiseks.

Harmi koolil on 2013 aastal taas sünnipäev, mis ühtlasi on kogu meie väikese kogukonna pidupäev. See ajendas meid koostöös kooliga esile tõstma seekord kooliõpetaja ametit läbi sajandite. 
Tänu õpetaja Enda Pilli väga kohusetundlikule tööle kooli arhiivi korrashoidmisel on olemas andmed pea kõigi koolis töötavate inimeste kohta. Temalt tuli ka idee teha kokkutuleku ajaks väljaanne Harmi kooli õpetajate kohta.

Projekti kogumaksumuseks on 1560 €, millest programmist taotletav summa on 1400 €, SA omafinantseering 70 € ja kaasfinantseering tuleb Harmi koolilt 90 €.


Projekti üldine eesmärk on kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ning kohaliku identiteedi ja sidususe tugevdamine, sh. kodu-uurimuslike materjalide koostamine ja avaldamine.

Miks me seda teeme? Kõue valla Habaja piirkonnas on olnud üks kool, millega meie ja meie esivanemad on otseselt seotud. See on osa meie rahva ajaloost ja seetõttu tahame nooremale põlvkonnale pärandada osakese sellest koduloost ajaloolise Harmi kooli õpetajaid jäädvustava trükise väljaandmisega.Projekti kestvus on jaanuar 2013 - juuni 2013.
Projekti käekäigust edaspidi siinsamas veebipäevikus.

Audiitori nimetamine


Zoege von Manteuffeli nimelise Sihtasutuse nõukogu
OTSUS

Äksi, 28. oktoober 2012 nr 1-10

Zoege von Manteuffeli nimelise Sihtasutuse audiitori nimetamine.

Juhindudes Zoege von Manteuffeli nimelise Sihtasutuse põhikirja pn 6.1.
Zoege von Manteuffeli nimelise Sihtasutuse nõukogu

o t s u s t a b:
1. Nimetada Zoege von Manteuffeli nimelise Sihtasutuse audiitoriks 2011. a majandusaasta auditi läbiviimiseks OÜ AUDIITORBÜROO Õnne Kurvet Registrikood 10572660 Narva mnt 7-550 Tallinn 10117 ning tasuda audiitorile vastavalt audiitorbürooga sõlmitavale lepingule.

digitaalallkiri
Sirje Kautsaar
Zoege von Manteuffeli nimelise Sihtasutuse nõukogu esimees