15.7.13

Kogumik trükki!

"Harmi kooli õpetaja – maa sool alates 20. sajandi algusest"
Materjal on paljude heade inimeste kaasabil saanud valmisoleku trükiks. Jäänud on veel viimased pingutused.
Siinkohal on hea võimalus tänada kõiki neid, kes kogumiku valmimisele kaasa aitasid:

SUUR TÄNU
Marje ja Hans Karule, Enda Pillile ja Helge Saadile fotode eest.
Helge Saadile, Enda Pillile, Marje ja Hans Karule, Ursula Mikiverile, Stella Noodele, Tiia Pernile, Tiiu Jalale,  Arvo Silmale, Tiina Steinbergile ja Mare Kivistikule meenutuste kirjapanemise eest.

Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna SihtkapitalZoege von Manteuffeli nim Sihtasutus